REVOLUTION

"Een dramatische en grote verandering in omstandigheden, houdingen, of operaties."

WAT IS DE REVOLUTION FOUNDATION?

De Revolution Foundation levert duurzame en circulaire systemen voor festivals, evenementen en organisaties. We werken nauw samen met evenementen, bedrijven en overheden om circulaire blauwdrukken te ontwerpen en te implementeren, waarmee we de transitie naar een duurzame economie versnellen.

Daarmee lokken we een radicale verschuiving uit in het gedrag van festivalgangers, partners, bedrijven en overheden over de hele wereld. Onze projecten laten zien dat het mogelijk is om over te stappen op circulaire systemen zonder in te hoeven leveren op kwaliteit of ervaring. Wij geloven dat dit de beste manier is om de wereld kennis te laten maken met een nieuw economisch paradigma, waarin we afstand nemen van het 'lineaire' (take-make-waste) tijdperk.

HOE WERKEN WIJ?

De snel veranderende wereld waarin we vandaag de dag leven, ons streven naar vooruitgang en de strijd van produceren en consumeren dwingt ons om opnieuw na te denken over de manier waarop we grondstoffen gebruiken.

In het afgelopen jaar heeft Revolution Foundation gewerkt aan een duurzame en circulaire transitie voor festivals en organisaties door het sluiten van materiaalkringlopen en het elimineren van emissies. Onze visie is om te bewijzen dat 'afval' kan worden uitgebannen door de invalshoek van waaruit we ernaar kijken opnieuw te evalueren. In plaats van afval introduceren we de term 'grondstof', waardoor de waarde ervan behouden blijft. We beschouwen "afval" niet langer als een probleem, maar beschouwen "grondstoffen" als een oplossing.

Deze visie wordt vertaald in concrete en drastische acties die alleen kunnen worden gerealiseerd door samen te werken met innovatieve en vooruitstrevende bedrijven die niet bang zijn voor de transitie en streven naar een revolutie in het systeem.

FESTIVALS

Dit is een overzicht van alle evenementen en festivals die wij revolutioneren.